Serveis financers

Falta de motivació o d’incentius? Què els està passant als emprenedors?

La reflexió comença amb la pregunta: perquè és tant important que hi hagi emprenedors? Vegem-ho. Des de la crisi financera de 2007 molts sectors econòmics han vist com les seves demandes s’han reduït dràsticament (per la davallada general del consum), havent de reformar gran part de les seves estructures productives i conseqüentment eliminant milers de ...

Continuar llegint...