Els negocis p2p: una amenaça o una revolució?

Durant els últims anys hem vist néixer multitud de nous models de negoci, sobretot gràcies a l’avenç de les tecnologies de la informació i de la comunicació, és a dir, gràcies a l’internet i la mobilitat que ha adquirit aquest gràcies als smartphones.

D’aquestes noves startups tecnològiques, les que darrerament estàn aixecant més polèmica als mitjans són les peer-to-peer (p2p), és a dir, aquelles en què l’intercanvi de valor es produeix entre individus a diferència del model tradicional on l’empresa és la qui ofereix valor a l’individu. Les startups amb un model de negoci p2p no proveeixen altre servei que el de aglutinar i posar en contacte els individus, que tant poden prendre el paper de proveïdor de serveis com de clients, amb la característica de que ambdues parts de l’intercanvi són individus, és a dir, no és requisit estar constituït com a empresa per poder oferir els serveis.

Airbnb

Airbnb

En són clars exemples els popularment coneguts Airbnb i Uber. La primera és una plataforma on qualsevol pot arrendar una habitació o un immoble per dies o setmanes. La segona et permet registrar-te com a ‘conductor’ i si algú necessita un trajecte a prop de la teva zona et notifica preguntant la teva disponibilitat per fer el servei.

Per molt bonic que sembli, recentment el model de negoci d’aquestes dues empreses està siguent qüestionat per molts, sobretot pels professionals del sector on incideixien, lloguer d’immobles i taxistes:
Barcelona multa Airbnb
Els taxistes es manifesten a Barcelona contra Uber

Uber

Uber.com ›› “Guanya diners amb Uber”

Els beneficis són ben clars, qualsevol amb capacitat d’oferir un servei pot fer-ho i ser retribuït per això. Aquest fet implica un salt enorme en la flexibilitat dels individus en les tasques i rols que desenvolupen en el teixit social i econòmic, ja que en el model tradicional molts dels serveis que es poden intercanviar de manera retribuïda requereixen un complex procés per pertànyer a una empresa (tenir estudis reconeguts i homologats… etc.) o constituïr-la (inversió inicial, burocràcia, etc.).

No obstant, queda en evidència que al fi i al cap s’estàn portant a terme activitats econòmiques no regulades per la llei, i que per tant hisenda no veu un cèntim de tota aquesta activitat, quelcom que lògicament enfada als qui si s’esforcen a pagar impostos.

Segurament queda un llarg camí perquè una regulació adequada d’aquest tipus d’empreses sigui compatible amb el model tradicional per tal que no perjudiqui als qui sempre han viscut d’això. També és interessant plantejar l’escenari on la convivència dels nous models amb el tradicional no sigui possible i la única opció sigui que els models tradiconals es renovin adoptant el potencial dels nous sistemes d’intercanvi de serveis. Només el temps té la resposta.

0.Comentaris

    Deixar un comentari